STERIL-AIRE

NOT ALL UVC IS CREATED EQUAL

         อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หลอด UVC ไม่ได้ถูกผลิตให้เหมือนกันทั้งหมด ในการเลือกใช้หลอด UVC มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง อาทิ ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ หลอดUVC ทำงานเป็นอย่างไรภายใต้สภาวะแวดล้อมในระบบปรับอากาศซึ่งมีทั้งความเย็นและความชื้น แถมยังมีการเคลื่อนไหวของอากาศ ความเข้มของ UVC จากหลอดมีมากน้อยเพียงใด (การจะกำจัดไบโอฟิล์ม พลังงาน UVGI ที่ส่งถึงคอยล์ต้องมีมากพอ การติดตั้งหลอดจำนวนมากหน้าคอยล์เพื่อเพิ่มความเข้มของ UVC อาจปิดกั้นการไหลของอากาศได้) อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเข้มของ UVC เพราะความเข้มของ UVC จากหลอดจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป (และหลอดจะต้องได้รับการเปลี่ยนเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน) นี่หมายความว่าระดับความเข้มของ UVC หรือพลังงาน UGVI จากหลอดควรมีเพียงพอที่จะทำความสะอาดคอยล์ตลอดช่วงอายุการใช้งาน มิใช่แค่ช่วงเริ่มต้นใช้งานเท่านั้น นอกจากนี้ ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตรวมถึงบริการหลังการขายก็เป็นอีกปัจจัยที่ควรพิจารณาเช่นกัน

STERIL-AIRE: UVC WORLD LEADERS FOR IAQ & AC ENERGY SAVINGS

สเตอริลแอร์ บริษัทผู้ผลิตหลอดยูวีซีเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารและการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศชั้นนำระดับโลก

         หลอด UVC (UVC Emitter) ของ Steril-Aire เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา มีสิทธิบัตร ผ่านการทดสอบว่าให้ความเข้ม (µW/cm2) สูงภายใต้สภาวะแวดล้อมในระบบปรับอากาศ อีกทั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด Steril-Aire ยังได้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปขึ้นมาเพื่อช่วยในการคำนวณให้เห็นตัวเลขอันเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น

         Steril-Aire มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL รวมถึงมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 (ตลอดจนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. สำหรับในประเทศไทย) ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น ทำให้หลอด UVC ของ Steril-Aire เป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาล สนามบิน ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา อาคารสำนักงาน อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสถานที่อื่น ๆ

         นอกเหนือจากการใช้งานในระบบปรับอากาศ การนำ UVC มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องฆ่าเชื้อบนพื้นผิวก็เป็นที่นิยม แน่นอนว่า Steril-Aire ก็มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาด ได้แก่

Steril-Zone Room Air Purifier (สเตอริล-โซน) – เครื่องฟอกอากาศที่ผสานสามเทคโนโลยีสำหรับรับมือกับมลพิษแต่ละประเภท ประกอบด้วยหลอด UVC ช่วยกำจัดเชื้อโรค แผ่นกรองคาร์บอนทำหน้าที่ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และแผ่นกรองฝุ่นเพื่อดักจับอนุภาคขนาดเล็ก ไม่มีโอโซน เหมาะกับห้องขนาดสูงสุด 70 ตารางเมตร

SterilWand Hand-Held UVC Emitter (สเตอริลวอนด์) – อุปกรณ์ช่วยขจัดเชื้อโรคบนพื้นผิวเฉพาะจุดแบบถือด้วยมือ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ สถานพยาบาล ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่แปรรูปอาหารหรือประกอบอาหาร เป็นต้น

(! ข้อควรระวัง ! อย่าให้ผิวหนังหรือดวงตาถูกแสงโดยตรง เนื่องจากแสงยูวีซีสามารถทำอันตรายได้ ควรสวมถุงมือ รองเท้าห่อหุ่ม ชุดป้องกันแบบปกปิดมิดชิดทั้งตัว และกระบังป้องกันใบหน้าที่ได้มาตรฐาน อย่าสัมผัสหลอดโดยไม่สวมถุงมือ ควรศึกษาคู่มือการใช้งานและปฏิบัติตามคำแนะนำ)

สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ UVC ของ Steril-Aire ในระบบปรับอากาศ (หน้าคอยล์เย็นฝั่งปล่อยลมเหนือถาดน้ำทิ้ง)

  • Steril-Aire ทำความสะอาดคอยล์อย่างต่อเนื่อง ให้คุณได้บอกลาวันเก่า ๆ ที่ต้องใช้ไอน้ำ สารเคมี และแรงงานในการล้างคอยล์ ระบบ UVGI ช่วยให้ระบบปรับอากาศเหมือนมีอุปกรณ์ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ทั้งมันยังอาจจะสะอาดถึงจุดที่ทีมบำรุงรักษาของคุณไม่เคยเข้าถึงมาก่อน
  • AHU ของคุณจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยืนยาวตามที่มันได้ถูกออกแบบมา เมื่อปราศจากอุปสรรคขัดขวางอย่างไบโอฟิล์ม ประสิทธิภาพการทำงานของ AHU ก็จะเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนรวมถึงปริมาตรอากาศได้รับการพัฒนาปรับปรุง คุณอาจชุบชีวิตคอยล์หรือ AHU ของเดิมได้ด้วย Steril-Aire
  • ช่วยประหยัดค่าไฟ เพราะเมื่อไม่มีการสะสมของจุลชีพที่คอยล์รวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ การแลกเปลี่ยนความร้อนและการไหลของอากาศก็จะมีความสม่ำเสมอ ลดความดันลด (Pressure Drop) ที่คอยล์ ผลลัพธ์คือการใช้พลังงานที่ลดลง
  • ลดภาระหรือความสูญเสียจากการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากเชื้อโรคที่บ่มเพาะในระบบปรับอากาศ การมีคุณภาพอากาศภายในอากาศ (IAQ) ย่ำแย่อาจถือเป็นต้นทุนหรือภาระแอบแฝงอย่างหนึ่ง จุลชีพก่อโรคและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศส่งผลต่อผลิตภาพ (Productivity) และการหยุดงาน ข่าวดีสำหรับเจ้าของอาคารคืออาคารเขียวที่มีสุขภาพดีไม่เพียงช่วยคุณลดต้นทุนหรือภาระแอบแฝงนี้ แต่มันยังสามารถเป็นจุดขายให้กับผู้เช่ารวมถึงพนักงานด้วย
  • การใช้ระบบ UVC ของ Steril-Aire อาจช่วยลดการใช้น้ำของคุณ ด้วยการนำคอนเดนเสท (Condensate) จากระบบปรับอากาศมาใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์อื่นแทนที่จะทิ้งลงระบบระบายน้ำเสีย ซึ่งแน่นอนว่าการจะนำคอนเดนเสทมาใช้ได้นั้น มันจะต้องปราศจากสารชีวภาพ การติดตั้งหลอด UVC กำลังสูงของ Steril-Aire ส่องตรงไปยังคอยล์เย็นและถาดน้ำทิ้งจะช่วยให้คอนเดนเสทสะอาด สามารถใช้เป็นน้ำเติมสำหรับหอทําน้ำเย็น (Cooling Tower) หรือใช้ในลักษณะของ “น้ำสีเทา” (Gray Water) ได้

สำหรับผู้ที่สนใจระบบ UVC สำหรับใช้ในระบบปรับอากาศของ Steril-Aire บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษา สำรวจหน้างาน ติดตั้ง และเปลี่ยนอะไหล่เมื่อถึงกำหนดอายุการใช้งาน

หมายเหตุ : รังสี UVC สามารถทำอันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง การเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ควรติดต่อบริษัทฯ ควรศึกษาคู่มือการใช้งานและปฏิบัติตามคำแนะนำ

Address

LEAFPOWER CO., LTD.

54, 56, 58, 60 Soi Pattanakarn 64, Prawet Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 THAILAND

Call us

Call  :  061-484-8988

Tel : 02-130-6371
FAX : 02-130-6372

Have any questions?

Facebook
Twitter
Line