News

ทางบริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด

ได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
คุณภัทราวุธ แย้มยิ้ม Business Development Manager
จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ บริษัท British Standards Institution (BSI) ได้มอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ให้กับบริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร
 
การได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของบริษัทฯ นับเป็นก้าวสำคัญในการมุ่งสู่มาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านวิศวกรรม ในประเทศไทย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบโล่ผู้สนับสนุนและเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564
ที่จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

โดยทางบริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับโล่ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน
มีความปลาบปลื้มเป็นยิ่งนัก งาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2564” (National Engineering2021)
ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society”

UVGI Handheld ใช้หลอด Steril-Aire นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหลอด UVC ความเข้มรังสีสูง (UV High Energy) ได้รับการรับรองจากหลายสถาบัน ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อ SARS-CoV​-2 (COVID-19) ตาย
โดยใช้เวลาในการฉายรังสีไม่ถึง 1 วินาที

ทางบริษัท ลีฟเพาเวอร์ จึงได้รับความไว้วางใจ ให้ใช้ UVGI Handheld ในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิว ให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการรื้อถอนโรงพยาบาลบุษราคัม

ทางบริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศและบนพื้นผิว UV/PCO Ionizer Unit ยี่ห้อ AIRsteril จากสหราชอาณาจักร และ UVGI Tower (UVGI Energy by Steril-Aire จากสหรัฐอเมริกา) ให้กับทางโรงพยาบาลสนาม"แสงแห่งใจ" ทั้งนี้บริษัทฯ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ และส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในครั้งนี้

โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ (7/9/21)

บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีฆ่าเชื้อ
ได้มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในอากาศ (UVGI Upper Air), UVGI Tower ชนิด Mobile unit
สำหรับฆ่าเชื้อภายในห้อง และตู้อบฆ่าเชื้อ (UVGI Cabinet)
ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด ได้บริจาค ตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี ( LEAFPOWER UVGI CABNET )
โดยใช้หลอด Steril-Aire นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหลอด UVC ความเข้มรังสีสูง มีความยาวคลื่น 253.7 nm.ใช้รังสีทำให้ DNA และ RNA ของเชื้อโรคเกิด inactivated และตายไป ปลอดภัยไม่เกิดโอโซน สามารถฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19)ในความชื้นตาย 99.99% ภายใน "20 วินาที"
ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลสงขลา

บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทย
ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงสาธารสุขให้ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี
ติดตั้ง UVGI UPPER ROOM เพื่อฆ่าเชื้อในอากาศ และ
ติดตั้ง UV/PCO IONIZER UNIT เพื่อฆ่าเชื้อในอากาศและบนพื้นผิว
ให้กับโรงพยาบาลสนามบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด ขอสนับสนุนและส่งกำลังใจให้หน่วยแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยการส่งมอบชุดอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิว (UVC Portable Hand Held) เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (27/3/20)

โรงพยาบาลศิริราช (31/3/20)

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (1/4/20)

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (2/4/20)

โรงพยาบาลรามาธิบดี (8/4/20)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (28/4/20)

Address

LEAFPOWER CO., LTD.

54, 56, 58, 60 Soi Pattanakarn 64, Prawet Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 THAILAND

Call us

Call  :  061-484-8988

Tel : 02-130-6371
FAX : 02-130-6372

Have any questions?

Facebook
Twitter
Line