LEAFPOEWER บริษัทนำเข้า
หลอดไฟ UVC ของ Steril-Aire เจ้าแรกในไทย

ปัจจุบันการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม คงหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นควัน มลพิษ หรือเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในอากาศ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ยาก การหาตัวช่วยที่ดี เข้ามาช่วยเรื่องสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยทางบริษัท Leafpower เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ของผู้คน จึงได้นำเข้าหลอดไฟ UVC ของ Steril-Aire อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย โดยหลอดไฟ UVC สามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศได้ หลอดไฟ UVC มีคุณสมบัติเด่นในการฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัส ทำลายไปถึงส่วนDNA ของเชื้อเหล่านั้น จากคุณสมบัติทำให้หลอดไฟ UVC ของ Steril-Aire ได้รับการยอมรับ ถูกนำไปใช้ตามสถานที่ต่างๆทั่วโลก อย่างเช่น โรงพยาบาล,ห้างสรรพสินค้า,อาคารพาณิชย์ต่างๆ ฯลฯ

หลอดไฟ  UVC หลอดไฟฆ่าเชื้อโรคของ Steril-Aire คืออะไร ?

หลอดไฟ UVC มีต้นกำเนิดมาจากรังสีอัลตราไวโอเลต หรือแสง UV ที่เราเรียกกัน โดยแสง UV ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.       UV-A เป็นรังสีที่มีอันตรายและระคายเคืองผิวของมนุษย์น้อยที่สุด
2.       UV-B เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ซึ่งทำให้เกิดการเผาไหม้และระคายเคืองได้
3.       UV-C เป็นรังสีชนิดที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังมนุษย์มากที่สุดถึงขั้นรุนแรง แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ สามารถนำแสง UV-C มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ซึ่งระบบการนำแสงยูวีที่มีความเข้มข้นของแสงสูงเป็นพิเศษ(UVC) มาช่วยในการฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัส  เราเรียกระบบนี้ว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation “UVGI” โดยความสามารถของหลอดไฟจากรังสี UVC ของ Steril-Aire ที่ใช้ระบบ “UVGI” ได้รับการทดสอบจาก USA Homeland Security,รองรับมาตรฐานระดับโลกอย่าง UL และ ควบคุมคุณภาพ ISO ว่ามีส่วนช่วยในการปกป้องและฆ่าเชื้อโรคได้จริง และมีอนุภาพการทำลายไปจนถึงส่วน DNA ของเชื้อโรค  โดยหลอดไฟ UVC ของ Steril-Aire นี้ มักถูกนำไปใช้ร่วมกับเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องฆ่าเชื้อโรค  ทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคาร Indoor Air Quality (IAQ) ดียิ่งขึ้น

Indoor Air Quality (IAQ) Problems คุณภาพอากาศที่เป็นปัญหา ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา

โดยปกติคุณภาพอากาศภายในอาคาร(IAQ) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ระบบเครื่องปรับอากาศจะใช้พลังงานสูงถึง 60% ของพลังงานทั้งหมด ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจาก มลพิษทางอากาศต่างๆ ที่มีส่วนทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากกว่าปกติ ทำให้สูญเสียการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเกินจำเป็น  อีกทั้งยังเป็นสาเหตุที่ทำให้อากาศภายในไม่สะอาด เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหลากหลายชนิด เป็นบ่อเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ตามมา และเมื่อสูดดมอากาศที่ไม่ดีเข้าไปเป็นประจำ จะมีผลทำให้ร่างกายของมนุษย์อ่อนแอ ภูมิต้านทานต่อโรคลดลง ส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่าย

การนำหลอด UVC มาใช้ร่วมกับเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องฆ่าเชื้อโรค จะช่วยขจัดคราบไบโอฟิล์ม(Biofilm) ซึ่งโอฟิล์ม(Biofilm)นั้นคือ กลุ่มของแบคทีเรียที่เกาะรวมตัวกัน เป็นคราบบางๆ แต่เมื่อสะสมนานขึ้นคราบนั้นก็จะหนาขึ้นตามไปด้วย ซึ่งโอฟิล์ม(Biofilm) เป็นแบคทีเรียที่พบมากในที่ที่มีความชื้น อย่างในเครื่องปรับอากาศที่ต้องทำความเย็น และเป็นศัตรูกับร่างกายของมนุษย์ ที่ทำให้มนุษย์อ่อนแอ


และเมื่อคราบโอฟิล์ม(Biofilm) ไปเกาะติดกับเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องฆ่าเชื้อโรค  ก็จะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของคอยล์ลดลงเช่นเดียวกัน แต่เมื่อนำหลอดไฟ UVCของ Steril-Aire  มาใช้ร่วม กับเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องฆ่าเชื้อโรค จะช่วยทำลายโอฟิล์ม(Biofilm) ทำให้การทำงานของเครื่องฟอกอากาศดีขึ้น คอยล์เย็นขึ้น ประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น และยังสามารถยืดอายุการใช้งานของระบบปรับอากาศอีกด้วย

เมื่อนำหลอดไฟ UVC ของ Steril-Aire ใช้แก้ปัญหาอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)

ภาพคุณภาพอากาศก่อนและหลังการใช้งาน หลอดไฟ UVC เพื่อกำจัดเชื้อโรค และ Bio-film

–          ทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ ช่วยขจัดเชื้อราและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ

–          ช่วยในเรื่องการขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงกลิ่นจากควันต่างๆ

–          ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย ที่สืบเนื่องมาจากอากาศไม่บริสุทธิ์

–          มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคระบาด และการติดเชื้อในสถานที่ต่างๆ

–          ลดอัตราการขาดงาน เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เกิดจากอากาศเสีย

สถานที่ที่เหมาะแก่การนำหลอดไฟ UVC จาก Steril-Aire ไปใช้

–          ที่อยู่อาศัย ทั้งในรูปแบบของอาคาร หรือเป็นบ้านพัก บ้านพักตากอากาศ

–          อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ หรือห้างสรรพสินค้า ที่ๆมีผู้คนเป็นจำนวนมาก

–          โรงพยาบาล ที่ปลอดเชื้อโรค ห้องผ่าตัด ห้องแล็ป หรือห้องพักฟื้น

–          โรงพยาบาลสัตว์ ห้องพักสัตว์ป่วย ห้องผ่าตัด

–          สนามบิน ขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่แออัดและมีผู้คนเป็นจำนวนมาก

–          ใช้ได้กับทุกสถานที่ ตามที่ต้องการ

การบริการ จากทาง Leafpower

–          บริษัทมีบริการ เจ้าหน้าที่ ทีมงานตรวจสอบและติดตั้ง

–          บริษัทมีบริการทดสอบอากาศในระบบปรับอากาศ ก่อนและหลังการติดตั้ง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *